Klienci Biznesowi

Grupowe ubezpieczenie na życie

– Ubezpieczenie jest przeznaczone dla firm zatrudniających minimum 3 pracowników.

– Do ubezpieczenia mogą przystąpić: Właściciele, Współwłaściciele, Pracownicy, osoby współpracująca, Współmałżonkowie, Konkubenci, Pełnoletnie Dzieci Pracownika (również dorosłe).

 • Wiek wstępu od 15 lat do 72 lata. 
 • Ochrona działa na całym świecie 24 h na dobę.
 • Pracodawca pokrywając całość lub cześć składki z własnych środków może skorzystać ze zwolnienia wypłaty odprawy pośmiertnej.

Ubezpieczenia grupowe to najtańsze ubezpieczenia na rynku z bardzo szerokim zakresem.

Składki już od 30 zł. mies./os.

Sukcesja

Pieniądze na zapewnienie przyszłości działania firmy po śmierci Wspólnika lub Właściciela oraz spłatę spadkobierców.

NNW Grupowe

Możliwość objęcia ubezpieczeniem uczestników zawodów sportowych, wycieczek, kolonii oraz imprez integracyjnych w razie nieszczęśliwych wypadków.

 • Całodobowa ochrona na całym świecie dla firm zatrudniających minimum 3 pracowników.
 • Dwa warianty do wyboru: 24 h lub ograniczonym do miejsca pracy, a także drogi do i z pracy.
 • Okres ubezpieczenia już od jednego dnia
 • Możliwość ubezpieczenia wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych
 • Możliwość ubezpieczenia wszystkich grup zawodowych

Pokrycie kosztów leczenia NW poniesionych w prywatnych placówkach.

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie majątku małych i średnich firm to nie tylko podstawowa ochrona od pożaru i zdarzeń losowych, ale także możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, to kompleksowe ubezpieczenie całego majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy.

W ubezpieczeniu znajdują się m. in.:

 • cyber assistance
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
 • Ubezpieczenie szyb i elementów stałych od stłuczeń
 • pęknięcie rur
 • OC na terytorium Europy
 • Ubezpieczenie dochodu ubezpieczającego dla osób fizycznych i spółek cywilnych